Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн хэрэгжилтийн байдал

  2015-06-12 01:00  330

Улсын Их Хурлын гишүүн С.Оюун, Я.Санжмятав, А.Бакей нарын гаргасан хүсэлтийн дагуу Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаарх мэдээллийг сонсоно. Улсын Их Хурал 2013 онд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг илрүүлэх, оношлох, нөхөн сэргээх, тэдэнд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах, сурч боловсрох эрхийг хангах, нийгмийн хамгааллын тусламж үйлчилгээний чанар, хэмжээг нэмэгдүүлэх зэрэг асуудлыг зохицуулах үүднээс энэхүү хууль болон бусад холбогдох хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан юм.Холбогдох яамдаас ирүүлсэн мэдээллийг хавсаргав.

НИЙГМИЙН БОДЛОГО, БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ

БАЙНГЫН ХОРООНЫ АЖЛЫН АЛБА

 

  


  2016-09-22 11:17  330