2017 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд “Зам тээвэр, барилга хот байгуулалтын салбарын бүтээн байгуулалтын ажлын явцын талаар” Монгол Улсын Ерөнхий сайдын хийх мэдээлэл

  2017-04-28 14:13  665

  2017-04-28 14:13  665