Эм хангамжийн байгууллагын удирдах ажилтны улсын зөвлөгөөнөөс гаргасан уриалга

  2014-06-20 00:00  359

Монголын эм зүйн байгууллагуудын нэгдсэн эм холбооноос Улсын Их Хуралд хандан ирүүлсэн уриалгыг танилцуулж байна.
Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны тогтоолоор Монгол Улсын Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн Эмийн талаар төрөөс баримтлах бодлого батлах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг Байнгын хорооны болон нэгдсэн хуралдааны хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий Ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байна. 

 


НИЙГМИЙН БОДЛОГО, БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ
БАЙНГЫН ХОРООНЫ АЖЛЫН АЛБА

  2016-09-22 09:12  359