Улсын Их Хурлын гишүүн Н.Ганибалаас Монгол Улсын Ерөнхий сайдад хандан "Хог хаягдлын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн өнөөгийн байдал, хог хаягдал дахин боловсруулах үйлдвэрийг хөгжүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа арга хэмжээний талаар" тавьсан асуулга

  2021-05-31 10:10  92

  2021-06-02 10:10  92