"Боловсролын салбарын өнөөгийн байдал" сэдвээр Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд Л.Гантөмөрийн хийх мэдээлэл

  2013-12-03 00:00  1324
Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.2.6-д заасны дауу Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд Л.Гантөмөр Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын шинэ дүрэмт хувцасны үйлдвэрлэлийн явц, чанар, үнэ, борлуулалтын талаар түүнчлэн Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон хувийн хэвшлийн олон улсын сургалттай дунд сургуулиудын сургалтын хөтөлбөр, агуулга, сургалтын арга зүй, сургалтын төлбөрийн хэмжээ, сургалтын чанарын хяналт, үнэлгээ болон боловсролын салбарын бусад тулгамдсан асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэж байгаа болон цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, салбарын өнөөгийн байдлын талаарх мэдээллийг Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны 2013 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуралдаанд танилцуулна.

НИЙГМИЙН БОДЛОГО, БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ
БАЙНГЫН ХОРООНЫ АЖЛЫН АЛБА

  2016-09-22 08:10  1324