УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН 2019 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

  2020-01-31 11:57  294
Мэдээллийг хавсралт файл хэсгээс татаж үзнэ үү.

  2020-01-31 18:08  294