"Эмнэлгийн барилгын өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудлууд, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ"-ний талаар Эрүүл мэндийн сайд Н.Удвалын мэдээлэл сонсоно.

  2013-05-01 00:00  360
Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны хуралдаан 2013.05.01-ний өдөр "Б" танхимд болно.

  2016-09-23 02:40  360