Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Өнөрболороос Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд Л.Энх-Амгаланд хандан “Шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн салбарын өнөөгийн байдал, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар” тавьсан асуулга

  2021-03-26 16:09  465

  2021-03-26 16:37  465