УИХ-ын 2014 оны хаврын ээлжит чуулган болон түүний завсарлагааны хугацаанд Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооноос хийх ажлын төлөвлөгөө

  2014-05-22 00:00  289

Улсын Их Хурлын 2014 оны хаврын ээлжит чуулган болон түүний завсарлагааны хугацаанд Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооноос хийх ажлын төлөвлөгөөг танилцуулж байна. Хавсралт файлыг татаж үзнэ үү.

 


  2016-09-22 09:00  289