Парламентын засаглалтай улс орнуудын төрийн эрх мэдлийн хуваарилалт, онцлог

  2018-01-23 11:01  1779
Олон Улсын Парламентын Холбоо (IPU)-ны албан ёсны цахим хуудаст бүртгэлтэй улс орон бүрийн парламентын цахим хуудас дахь албан мэдээллийг нэг бүрчлэн нягтлан тулгах замаар УИХ-ын Тамгын газрын судлаачдын 2017 онд гаргасан судалгаанаас үзэхэд, дэлхийн хэмжээнд парламентын засаглалтай орны ангилалд хамаарах 85 улс байгаагаас Парламентын бүгд найрамдах засаглалтай - 54 улс, Үндсэн хуульт хаант засаг (constitutional monarchy), парламентын хаант (parliamentary monarchy) засаглалтай - 31 улс байна

  2018-04-05 14:04  1779