Дэлхийн улс орнуудын төрийн удирдлагын хэлбэр, шинж чанар

  2018-01-25 11:00  1809

Улс төрийн шинжлэх ухааны салбарт дэлхийн улс орнуудыг төрийн удирдлагын хэлбэрийнх нь хувьд ангилан хуваах асуудал багагүй маргаан дагуулдаг.

Нийтлэг байдлаар авч үзвэл, өнөөгийн байдлаар дэлхийн улс орнуудыг төрийн дээд эрх мэдлийг хэн хэрэгжүүлж байгаагаас нь хамааруулан төрийн удирдлагын хэлбэрийнх нь хувьд Бүгд найрамдах улс болон Хаант засагт улс гэсэн үндсэн 2 хэлбэрт хувааж байна.

  2018-04-05 14:07  1809