Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга болон бусад хуулийн төслүүдийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл хангах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулах тухай тогтоол

  2014-06-06 00:00  252

  2016-09-22 09:05  252