Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга болон бусад хуулийн төслүүдийг Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах, санал, дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулах тухай тогтоол

  2014-06-06 00:00  160

  2016-09-22 09:05  160