"ЭРҮҮЛ МЭНДЭЭ ХАМГААЛЖ, ЭДИЙН ЗАСГAA СЭРГЭЭХ 10 ИХ НAЯДЫН ЦОГЦ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ"-НИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦЫН ТАЛААР УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ЧУУЛГАНЫ НЭГДСЭН ХУРАЛДААНД ХИЙХ МЭДЭЭЛЭЛ

  2021-04-08 13:02  135
Мэдээллийг хавсралт файл хэсгээс татаж үзнэ үү.

  2021-04-09 11:47  135