Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн 2014 оны 01-р сарын 23-ны өдрийн 02 дүгнэлт

  2014-01-27 00:00  272
Монгол Улсын Засгийн газрын 1998 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдрийн 92 дугаар тогтоол, 2012 оны 5 дугаар сарын 2-ны өдрийн 153 дугаар тогтоолын холбогдох заалт Үндсэн хуулийн зарим заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай

  2016-09-22 08:27  272