Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл 1-р хэсэг

  2019-10-16 08:40  757

    Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн зүйл, заалтуудын агуулга, ач холбогдлыг инфографикаар танилцуулж байна. Энэхүү төсөл нь хоёрдугаар хэлэлцүүлгийн дараах байдлаар байгаа болно.  2019-10-16 19:23  757