Байнгын хорооны нээлттэй сонсголоор хэлэлцүүлэх "Өрхийн эрүүл мэндийн төвөөс тусламж үйлчилгээ хүртэгсэд" сэдэвт илтгэл

  2013-12-18 00:00  269
Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хороо Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 7, 1.1-д заасны дагуу "Ядуурал ба эрүүл мэнд" сэдэвт нээлттэй сонсголыг 2013 оны 12-р сарын 18-ны өдөр Төрийн ордонд зохион байгуулна. Нээлттэй сонсголд Монголын өрхийн анагаах ухааны мэргэжилтнүүдийн холбооны гүйцэтгэх захирал Ш.Хажидмаагийн танилцуулах илтгэлийг хавсралтаас үзнэ үү. 

НИЙГМИЙН БОДЛОГО, БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ
БАЙНГЫН ХОРООНЫ АЖЛЫН АЛБА

  2016-09-22 08:15  269