Хүн ам, хөдөлмөр эрхлэлт, хүн амын амьжиргаа, гэр бүлийн хүчирхийллийн статистик тоон мэдээлэл

  2014-11-07 00:00  537

Улсын Их Хурлын Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хороо НҮБ-ын Хүн амын сантай хамтран 2014 оны 1-9-р сарын байдлаар хүн амын өсөлт, хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал, хүн амын амьжиргааны түвшин болон гэр бүлийн хүчирхийлэл бүхий гэмт хэргийн тоон мэдээллийг инфографикаар дүрслэн үзүүлснийг танилцуулж байна. Мэдээллийн эх үүсвэрийг Үндэсний Статистикийн Хорооны Хүн ам, нийгмийн статистикийн газраас авав. Мэдээллийн хуудсыг хавсралт файлаас үзнэ үү.

 

 


  2016-09-22 09:51  537