Үндэсний Статистикийн Хорооноос Байнгын Хорооны нээлттэй сонсголд тавих илтгэл

  2013-12-18 00:00  306
Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хороо өнөөдөр "Ядуурал ба эрүүл мэнд" сэдэвт нээлттэй сонсголыг Төрийн ордны "Б" танхимд зохион байгуулна. Байнгын хорооны нээлттэй сонсголын хөтөлбөрийн дагуу Үндэсний Статистикийн Хорооноос тоон мэдээлэл, судалгааны үр дүнд тулгуурласан "Ядуурал ба эрүүл мэндийн хүчин зүйл" сэдэвт илтгэлийг тавьж хэлэлцүүлнэ.
Хавсралтаас үзнэ үү.

НИЙГМИЙН БОДЛОГО, БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ
БАЙНГЫН ХОРООНЫ АЖЛЫН АЛБА


  2016-09-22 08:15  306