УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ 10 САРЫН МЭДЭЭ

  2021-11-30 17:16  78
Мэдээллийг хавсралт файл хэсгээс татаж үзнэ үү.

  2021-11-30 17:16  78