Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд С.Эрдэнийн "Ядуурал ба эрүүл мэнд" сэдэвт Байнгын хорооны нээлттэй сонсголд тавих илтгэл

  2013-12-18 00:00  375
Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хороо Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 7, 1.1-д заасны дагуу "Ядуурал ба эрүүл мэнд" сэдэвт нээлттэй сонсголыг 2013 оны 12-р сарын 18-ны өдөр Төрийн ордонд зохион байгуулна. Нээлттэй сонсголд Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд С.Эрдэнийн танилцуулах илтгэлийг хавсралтаас үзнэ үү.  

  2016-09-22 08:14  375