Улсын Их Хурлын Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хорооны эрхлэх асуудлын хүрээн дэх хууль, Улсын Их Хурлын болон Байнгын хорооны тогтоолоор Засгийн газарт үүрэг өгсөн шийдвэрийн 2016 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтийн танилцуулга

  2017-07-17 10:34  327  2017-07-25 10:34  327