УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН 2018 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

  2018-11-17 15:26  484
Мэдээллийг хавсралт файл хэсгээс татаж үзнэ үү.

  2018-11-17 15:26  484