Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт (слайд танилцуулга) ШҮҮХ ЭРХ МЭДЛИЙН ХАРИУЦЛАГЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЖ, ХАРААТ БУС БАЙДЛЫГ ХАНГАХ

  2019-11-21 16:09  1539

В. ШҮҮХ ЭРХ МЭДЛИЙН ХАРИУЦЛАГЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЖ, ХАРААТ БУС БАЙДЛЫГ ХАНГАХ

1. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл2. Шүүхийн сахилгын хороо
3. Шүүхийг тойргийн зарчмаар байгуулна

  2019-11-12 12:04  1539