“ҮЛИЙН ЦАГААН ОГОТНЫ ТАРХАЛТ, ҮР ДАГАВАР, ШИЙДВЭРЛЭХ АРГА ЗАМ” СЭДЭВТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН ХӨТӨЛБӨР.

  2015-01-16 00:00  537

БАТЛАВ: ӨРГӨДЛИЙН БАЙНГЫН ХОРООНЫ

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ С.ОДОНТУЯА

 

ҮЛИЙН ЦАГААН ОГОТНЫ ТАРХАЛТ, ҮР ДАГАВАР, ШИЙДВЭРЛЭХ АРГА ЗАМ”

СЭДЭВТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН ХӨТӨЛБӨР

Хугацаа: 2015.01.16-ны өдрийн 14:00 цаг

Байршил: Төрийн ордны “А” танхим

13.40-14.00 Оролцогчдын бүртгэл

14.00-14.15 Нээлтийн үг

С.Одонтуяа - УИХ-ын гишүүн, ӨБХ-ны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

С.Ганбаатар - УИХ-ын гишүүн

14.15-15.15 Өнөөгийн нөхцөл байдал: Тулгарч буй бэрхшээл, шийдвэрлэх арга зам

Д.Булгамаа - “Ногоон алт” төслийн Хэрэглээний судалгааны бүрэлдэхүүн хэсгийн ахлагч

Д.Бурмаа - “Ногоон алт” төслийн Хэрэглээний судалгааны бүрэлдэхүүн хэсгийн гишүүн

15.15-15.30 Орон нутагт үлийн цагаан оготнотой тэмцэх чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаа, үр дүн, сургамж

Ж.Батмагнай - Архангай аймгийн Өгийнуур сумын байгаль орчны байцаагч

А.Болормаа - Архангай аймгийн Өгийнуур сумын ЗДТГ-ын бэлчээрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

15.30-15.40 Үлийн цагаан оготно устгахад малчдын оролцоог хэрхэн хангах, сургамж, үр дүнгүүд

Б.Болдбаатар - Завхан аймгийн Баянтэс сумын Бэлчээр ашиглагчдын холбооны тэргүүн

15.40-15.50 Цайны завсарлага

15.50-16.50 Хэлэлцүүлэг

Оролцогчдыг 3 үндсэн сэдвээр багуудад хуваан хэлэлцүүлэг зохион байгуулна

Сэдэв 1: Үлийн цагаан оготнотой тэмцэх аргууд, тэдгээрийн үр дүн - Идэвхжүүлэгч Д.Бурмаа

Сэдэв 2: Сум, орон нутгийн түвшинд хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны үр дүнг хянах, сайжруулах арга замууд

- Идэвхжүүлэгч Д.Булгамаа

Сэдэв 3: Малчдын оролцоог хэрхэн хангах, сайжруулах тухай

- Идэвхжүүлэгч Н.Ганхуяг

16.50-17.50 Ажлын хэсгүүдийн үр дүнг хэлэлцэх

17.50-18.00 Цаашид хэрэгжүүлэх ажлуудын үндсэн чиглэлүүдийг гаргах, танилцуулах

С.Заяадэлгэр - Улсын Их Хурлын Өргөдлийн байнгын хорооны ажлын албаны ахлах зөвлөх

Ц.Энх-Амгалан - “Ногоон алт” төслийн зохицуулагч

18.00-18.20 Хаалт


  2016-09-22 10:15  537