МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН 2022 ОНЫ ТӨСВИЙН ХҮРЭЭНИЙ МЭДЭГДЭЛ, 2023-2024 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛД ӨГСӨН ДҮГНЭЛТ, САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ

  2021-05-14 16:55  115
Мэдээллийг хавсралт файл хэсгээс татаж үзнэ үү.

  2021-05-14 16:55  115