Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны "Ядуурал ба эрүүл мэнд" сэдэвт нээлттэй сонсголд Хөдөлмөрийн сайд Я.Санжмятавын хийх мэдээлэл

  2013-12-16 00:00  343
Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хороо Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 7, 1.1-д заасны дагуу "Ядуурал ба эрүүл мэнд" сэдэвт нээлттэй сонсголыг 2013 оны 12-р сарын 18-ны өдөр Төрийн ордонд зохион байгуулна. Нээлттэй сонсголд Хөдөлмөрийн сайд Я.Санжмятавын танилцуулах "Хөдөлмөрийн салбарт хэрэгжүүлж буй бодлого, арга хэмжээ"-ний талаарх илтгэлийг хавсралтаас үзнэ үү.  

БАЙНГЫН ХОРООНЫ АЖЛЫН АЛБА

  2016-09-22 08:13  343