УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН 2020 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

  2020-07-28 15:58  273
Мэдээллийг хавсралт файл хэсгээс татаж үзнэ үү.

  2020-07-28 15:58  273