НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН 2013 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

  2014-05-12 00:00  279

Улсын Их Хурлын Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хороонд Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн ажлын албанаас 2014 оны 5 дугаар сарын 05-ны өдрийн 59 тоотоор ирүүлсэн Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2013 оны ажлын тайланг танилцуулж байна. Хавсралтаас үзнэ үү.


  2016-09-22 08:55  279