Хууль зүйн байнгын хороо ерөнхий хяналтын сонсгол зохион байгуулна

  2019-11-19 08:14  410

    Монгол Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооноос Хар тамхи, мансууруулах бодисын хяналт, хууль, эрх зүйн орчны талаарх Ерөнхий хяналтын сонсголыг 2019 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн 8:30 цагт Төрийн ордны “Жанжин Д.Сүхбаатар”-ын танхимд зохион байгуулах тул иргэн, хуулийн этгээд, хэвлэл мэдээллийн байгууллагын төлөөлөл Та бүхнийг урьж байна.


    Бүртгэл: 2019 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 17:00 цаг хүртэл явагдах тул Ерөнхий хяналтын сонсголд оролцох хуулийн этгээдийн төлөөлөл, иргэн нь овог нэр, оршин суугаа газрын буюу шуудангийн хаяг, гарын үсэг, холбогдох утасны дугаарыг бичсэн хүсэлтийг бичгээр болон цахим шууданд захидал илгээн бүртгүүлнэ. Оролцох хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд хүсэлтээ албан бичгээр ирүүлнэ.

    Оролцогчдын талаарх мэдээлэл:Оролцогчдын тоо хязгаартай тул хүсэлт ирүүлсэн дарааллаар баталгаажих бөгөөд бүртгэл дуусмагц нэрсийг Улсын Их Хурлын цахим хуудсанд байрлуулна.

    Оролцогч санал, тайлбар, мэдээлэл хийх бол мэдээллийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн дотор бичгээр ирүүлнэ үү.

Шуудангийн хаяг:14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон-401, Хууль зүйн байнгын хороо /лавлах утас: 263526/ 

Цахим шуудангийн хаяг:sonsgol@parliament.mn

            Жич:Монгол Улсын Төрийн ордны хамгаалалт, үйлчилгээний журамд заасны дагуу оролцох хүмүүсийн иргэний үнэмлэхийг                             үндэслэн албаны болон үндэсний хувцастай Төрийн ордонд нэвтрүүлнэ.

Хууль зүйн байнгын хорооны ажлын алба


  2019-11-19 17:24  410