Хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл 329 мэдээ

Хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл

Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Пүрэв гараг 2020.07.09/

2020-07-09

Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хороо /Пүрэв гараг.2020.05.14/

2020-05-14

Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг 2020.05.12/

2020-05-12

Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг.2020.05.05/

2020-05-05

Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /2020.04.15 Лхагва гараг/

2020-04-15

Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /2020.04.08 Лхагва гараг/

2020-04-08

2019 оны намрын ээлжит чуулганы Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны болон Эдийн засгийн байнгын хорооны 2020 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр /Баасан гараг/-ийн хамтарсан хуралдааны тэмдэглэл

2020-01-10

2019 оны намрын ээлжит чуулганы Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны болон Эдийн засгийн байнгын хорооны 2020 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдөр /Пүрэв гараг/-ийн хамтарсан хуралдааны тэмдэглэл

2020-01-09

Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Лхагва гараг 2020.01.08/

2020-01-08

Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /2019.12.18. Лхагва гараг/

2019-12-18

Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /2019.12.11. Лхагва гараг/

2019-12-11

Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг 2019.11.05/

2019-11-05

Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг 2019.10.22/

2019-10-22

Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг 2019.10.15/

2019-10-15

Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Лхагва гараг 2019.10.09/

2019-10-09

Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /2019.10.02. Лхагва гараг/

2019-10-02

Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг 2019.07.02/

2019-07-02

Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг 2019.06.04/

2019-06-04