Хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл 65 мэдээ

Хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл

Өргөдлийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Лхагва гараг.2020.04.15/

2020-04-15

Өргөдлийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /2020.01.22 Лхагва гараг/

2020-01-22

Өргөдлийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг 2019.12.10/

2019-12-10

Өргөдлийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг 2019.11.12/

2019-11-12

Өргөдлийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /2019.10.09. Лхагва гараг/

2019-10-09

Өргөдлийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг 2019.07.02/

2019-07-02

Өргөдлийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг 2019.05.28/

2019-05-28

Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн болон Өргөдлийн байнгын хороодын хамтарсан хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг 2019.05.28/

2019-05-28

Өргөдлийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /2019.05.08 Лхагва гараг/

2019-05-08

Өргөдлийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг 2019.04.16/

2019-04-16

Өргөдлийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Лхагва гараг 2018.12.05/

2018-12-05

Өргөдлийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Лхагва гараг 2018.10.24/

2018-10-24

Өргөдлийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Лхагва гараг 2018.06.27/

2018-06-27

Өргөдлийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг 2018.06.12/

2018-06-12

Өргөдлийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Лхагва гараг 2018.04.25/

2018-04-25

ӨБХ /Мягмар гараг.2018.03.06/ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2018-03-06

ӨБХ /МЯГМАР ГАРАГ 2018.02.06/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2018-02-06

ӨБХ /МЯГМАР ГАРАГ 2018.01.30/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2018-01-30