Хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл 65 мэдээ

Хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл

ӨБХ /2015.10.14 ЛХАГВА ГАРАГ/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2015-10-14

ӨБХ /ЛХАГВА ГАРАГ 2015.07.01/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2015-07-01

ӨБХ /ЛХАГВА ГАРАГ 2015.06.17/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2015-06-17

ӨБХ /ЛХАГВА ГАРАГ 2015.06.03/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2015-06-03

ӨБХ /МЯГМАР ГАРАГ 2015.05.12/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2015-05-12

ӨБХ /ЛХАГВА ГАРАГ 2015.04.22/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2015-04-22

ӨБХ /ЛХАГВА ГАРАГ. 2015.04.08/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2015-04-08

ӨБХ /ЛХАГВА ГАРАГ 2015.02.18/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2015-02-18

ӨБХ/МЯГМАР ГАРАГ 2015.02.10/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2015-02-10

ӨБХ /МЯГМАР ГАРАГ. 2015.01.27/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2015-01-27

ӨБХ /ЛХАГВА ГАРАГ 2015.01.14/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2015-01-14

ӨБХ /ЛХАГВА ГАРАГ 2014.12.24/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2014-12-24

ӨБХ /ЛХАГВА ГАРАГ 2014.12.17/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2014-12-17

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ӨРГӨДЛИЙН БАЙНГЫН ХОРОО WWW.URGUDUL.MN ЦАХИМ ХУУДСЫГ НЭЭЖ ТАНИЛЦУУЛГЫГ ХИЙЛЭЭ

2014-12-17

Өргөдлийн байнгын хорооны мэдээллийн удирдлагын систем, цахим хуудсыг нээж танилцуулгыг хийлээ. Цахим хуудасны нээлтэнд Улсын Их Хурлын гишүүн Өргөдлийн байнгын хорооны дарга Р.Бурмаа, Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Б.Болдбаатар болон Өргөдлийн байнгын хорооны бусад ..

ӨБХ /ЛХАГВА ГАРАГ 2014.10.29/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2014-10-29

ӨБХ /ЛХАГВА ГАРАГ 2014.10.08/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2014-10-08

ӨБХ /МЯГМАР ГАРАГ 2014.06.17/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2014-06-17

Өргөдлийн БХ /МЯГМАР ГАРАГ 2014.06.03/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2014-06-03