Мэдээ, мэдээлэл 105 мэдээ

Мэдээ, мэдээлэл

2015 оны эхний 7 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн статистик мэдээ

2015-08-07

Улсын ерөнхий прокурорын 2015 оны эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн талаарх мэдээлэл

2015-07-24

Улсын хэмжээнд 2015 оны эхний 6 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн статистик мэдээ

2015-07-06

Улсын хэмжээнд 2015 оны эхний 4 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн статистик мэдээ

2015-05-07

"Үндсэн хууль тайлбарлах онол, арга зүй" эрдэм шинжилгээний бага хурал Төрийн ордонд зохион байгуулагдана.

2015-04-24

“Үндсэн хууль тайлбарлах онол, арга зүй” эрдэм шинжилгээний бага хурал болно Монгол Улсын ардчилсан Үндсэн хууль хэрэгжиж эхэлснээс хойш өдгөө 23 жил өнгөрсөн бөгөөд бодлого тодорхойлогчид, улс төр, эрх зүй судлаачдын дунд энэхүү Үндсэн хуулийг шинэчлэх эсэх тухай хэлэлцүүлэг, ..

Улсын хэмжээнд 2015 оны эхний улиралд бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн статистик мэдээ

2015-04-13

2014 оны ХОМ-ийг шинэчлэн бүртгэх ажлыг улсын хэмжээнд зохион байгуулсан, мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн тайлангийн нэгдсэн дүнгийн тухай мэдээлэл

2015-04-07

Хууль зүйн байнгын хорооны 2015 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн ажлын хэсгийн хуралдааны тойм

2015-04-06

Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах, өргөн мэдүүлэх, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх журмын тухай хуулийн төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл хангах үүрэг бүхий ажлын дэд хэсгийн хуралдаан 2015 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр Төрийн ордны ..

“Монгол Улс дахь Хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх” Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын 14 дэх илтгэл

2015-03-31

Монгол Улсын шүүхийн тайлан 2014 он

2015-02-27

Улсын Их Хурлын Хүний эрхийн дэд хорооны бүрэлдэхүүн

2015-02-12

Улсын Их Хурлын Хүний эрхийн дэд хорооны даргыг сонгох тухай Хууль зүйн байнгын хорооны 2015 оны 01 дүгээр тогтоол

2015-01-06

Хууль зүйн байнгын хорооны 2012 оны 05 дугаар тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах болон хавсралтыг шинэчлэн батлах тухай Хууль зүйн байнгын хорооны 2014 оны 20 дугаар тогтоол

2015-01-06

Хууль зүйн байнгын хорооны 2014 оны 18 дугаар тогтоол

2014-12-19

Хууль зүйн байнгын хорооны 2014 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн ажлын хэсгийн хуралдааны тойм

2014-12-08

Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны 2012 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн “Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн маягт, түүнийг бүртгэх, хянах, хадгалах журам батлах тухай” 05 дугаар тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах болон ..

"Хууль сахиулахуйн инноваци" Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлаас гаргасан зөвлөмж /Англи хэл дээрх/

2014-12-03

Хууль сахиулахын Их сургуулиас санаачилан, УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хороо, Хууль зүйн яам, Ханнс-Зайделийн сан, Нээлттэй нийгэм форумтай хамтран “Хууль сахиулахуйн инноваци” олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлыг 2014 оны 10 дугаар сарын 8-ны өдөр Төрийн ордонд амжилттай зохион байгуулсан

"Хууль сахиулахуйн инноваци" Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлаас гаргасан зөвлөмж /Монгол хэл дээр/

2014-12-03

Хууль сахиулахын Их сургуулиас санаачилан, УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хороо, Хууль зүйн яам, Ханнс-Зайделийн сан, Нээлттэй нийгэм форумтай хамтран “Хууль сахиулахуйн инноваци” олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлыг 2014 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдөр Төрийн ордонд амжилттай зохион ..

Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын 2014 оны III улирлын байдлаар санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

2014-12-01