Мэдээ, мэдээлэл 105 мэдээ

Мэдээ, мэдээлэл

Галт зэвсэг, сум хэрэгсэл болон Техникийн спортын төвийн үйл ажиллагаатай танилцав

2014-05-07

Галт зэвсгийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга болон холбогдох хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах, санал, дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийн ахлагч Улсын Их Хурлын гишүүн О ..

Хууль зүйн байнгын хорооны 2014 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн ажлын дэд хэсгүүдийн хуралдааны тойм

2014-04-29

Галт зэвсгийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга болон холбогдох хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах, санал, дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэгт мэргэжил, арга зүйн туслалцаа ..

Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын шүүхийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаар Хууль зүйн байнгын хорооны танилцуулга

2014-04-23

2014 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр Улаанбаатар хот Илтгэгч нь: Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Лүндээжанцан Улсын Их Хурлын дарга, эрхэм гишүүд ээ, Монгол Улсын Засгийн газраас 2014 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдөр Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуульд нэмэлт, ..

Хууль зүйн байнгын хорооны 2014 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн ажлын дэд хэсгүүдийн хуралдааны тойм

2014-04-21

Галт зэвсгийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга болон холбогдох хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах, санал, дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэгт мэргэжил, арга зүйн туслалцаа ..

Улсын Их Хурлын гишүүдээс гаргасан саналын дагуу Улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчдийн хуралдаанаар зарим хэргийг гомдлын дагуу хянан хэлэлцэж байгаа нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн холбогдох заалттай нийцэж байгаа эсэхийг судлан үзэж шаардлагатай бол холбогдох хууль тогтоомжийн төсөлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төслийг боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулах тухай Хууль зүйн байнгын хорооны Тогтоол

2014-04-18

Монгол Улсын Ерөнхий Прокурорын танилцуулга-Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн талаар

2014-04-14

Улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын талаарх төсөөллийн 2013 оны судалгааны тайлан

2014-04-11

Монгол Улсын Авлигатай тэмцэх хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, авлигын ерөнхий нөхцөл байдлын талаарх мэдээлэл

2014-04-11

Авлигын эсрэг хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.5-д заасны дагуу албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын 2013 оны мэдүүлгийг шинэчлэн бүртгэх ажлыг улсын хэмжээнд зохион байгуулсан, мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн тайлангийн нэгдсэн дүнгийн мэдээлэл

2014-04-10

Хууль зүйн байнгын хорооны ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014 оны 04 дүгээрр тогтоол "Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга болон холбогдох бусад хуулийн төсөл"

2014-01-29

Хууль зүйн байнгын хорооны ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014 оны 03 дугаар тогтоол "Галт зэвсгийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга болон холбогдох бусад хуулийн төсөл"

2014-01-29

Хууль зүйн байнгын хорооны ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014 оны 02 дугаар тогтоол "Хууль сахиулагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төсөл"

2014-01-29

Ажлын хэсгийн гишүүд Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн үйл ажиллагаатай танилцав

2014-01-28

Улсын Их Хурлаас шүүхийн шинэтгэлийн хүрээнд батлагдсан хуулиудын хэрэгжилттэй танилцах үүрэг бүхий Хууль зүйн байнгын хорооны ажлын хэсгийн гишүүд болох Улсын Их Хурлын гишүүн Р.Бурмаа, Д.Ганбат, Ц.Оюунбаатар болон холбогдох албаны хүмүүс 2014 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдөр Шүүхийн ерөнхий ..

Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 342 дугаар зүйлийн 342.1 дэх хэсэг Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг хянан шийдвэрлэсэн Үндсэн хуулийн цэцийн 2014 оны 01 дүгээр дүгнэлт

2014-01-21

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг эцэслэн шйидвэрлэсэн тухай Үндсэн хуулийн цэцийн 01 дүгээр дүгнэлт

2014-01-14

Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Орлогыг нь тухай бүр тодорхойлох боломжгүй ажил, үйлчилгээ хувиараа эрхлэгч иргэний орлогын албан татварын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай хууль зүйн байнгын хорооноос гарсан санал, дүгнэлт

2014-01-09

2014 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдөрУлаанбаатар хот Илтгэгч нь: Улсын Их Хурлын гишүүн Ж.Батзандан Улсын Их Хурлын дарга, эрхэм гишүүд ээ,Монгол ..

Цагдаагийн албаны тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай хууль зүйн байнгын хорооноос гарсан санал, дүгнэлт

2014-01-09

2014 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдөрУлаанбаатар хот Илтгэгч нь: Улсын Их Хурлын гишүүн З.Баянсэлэнгэ Улсын Их Хурлын дарга, эрхэм гишүүд ээ,Монгол Улсын Засгийн газраас

Хууль, эрх зүйн шинэчлэлийн хүрээнд Улсын Их Хурлаас 2013 онд баталсан Цагдаагийн албаны тухай, Тахарын албаны тухай, Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай, Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны тухай хуулиудын хэрэгжилт болон Шүүхийн шинэчлэлийн хүрээнд батлагдсан хуулиудын хэрэгжилттэй танилцах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулах тухай Хууль зүйн байнгын хорооны Тогтоол

2014-01-08