Хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл 348 мэдээ

Хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл /Баасан гараг 2019.11.22/

2019-11-22

Төсвийн байнгын хороо, Эдийн засгийн байнгын хорооны хамтарсан хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл /Баасан гараг 2019.11.22/

2019-11-22

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг 2019.11.12/

2019-11-12

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Пүрэв гараг 2019.11.07/

2019-11-07

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл /Пүрэв гараг 2019.10.24/

2019-10-24

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг 2019.10.15/

2019-10-15

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг 2019.10.08/

2019-10-08

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Лхагва гараг 2019.10.02/

2019-10-02

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл /Пүрэв гараг 2019.09.12/

2019-09-12

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл /Мягмар гараг 2019.07.02/

2019-07-02

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Лхагва гараг 2019.06.12/

2019-06-12

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Баасан гараг 2019.05.24(02)/

2019-06-04

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Баасан гараг 2019.05.24(01)/

2019-06-04

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг 2019.05.21/

2019-06-04

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Лхагва гараг 2019.5.29/

2019-05-29

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Лхагва гараг 2019.05.15/

2019-05-15

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг 2019.05.07/

2019-05-07

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Лхагва гараг 2019.05.01/

2019-05-01