Хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл 348 мэдээ

Хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг 2019.04.23/

2019-04-23

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Лхагва гараг 2019.04.10/

2019-04-10

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Баасан гараг 2019.03.22/

2019-03-22

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Лхагва гараг 2019.03.21/

2019-03-21

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /2019.03.20.Лхагва гараг/

2019-03-20

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг 2019.03.19/

2019-03-19

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Бямба гараг 2019.02.02/

2019-02-02

Төсвийн байнгын хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл /Баасан гараг 2018.11.23/

2018-11-23

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл /Лхагва гараг 2018.11.21/

2018-11-21

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл /Баасан гараг 2018.11.16/

2018-11-16

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл /Баасан гараг 2018.11.02/

2018-11-02

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл /Пүрэв гараг 2018.11.01/

2018-11-01

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Лхагва гараг 2018.10.24/

2018-10-24

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Лхагва гараг 2018.10.17/

2018-10-17

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг 2018.10.09/

2018-10-09

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Лхагва гараг 2018.10.03/

2018-10-03

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Пүрэв гараг.2018.6.28/

2018-06-28

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг.2018.06.26/

2018-06-26