Хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл 348 мэдээ

Хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг/2018.6.19/

2018-06-19

Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /МЯГМАР ГАРАГ.2018.6.12/

2018-06-12

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /МЯГМАР ГАРАГ.2018.6.05/

2018-06-05

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг 2018.05.29/

2018-05-29

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Пүрэв гараг 2018.05.24/

2018-05-24

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Лхагва гараг 2018.05.16/

2018-05-16

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Лхагва гараг 2018.05.09/

2018-05-09

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Лхагва гараг 2018.05.02/

2018-05-02

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг 2018.04.17/

2018-04-26

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг 2018.04.24/

2018-04-24

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг 2018.04.10/

2018-04-11

БОХХАА,ТБХ/ Пүрэв гараг.2018.01.11/ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2018-03-12

ТБХ /ЛХАГВА ГАРАГ 2018.02.07/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2018-02-07

ТБХ /БААСАН ГАРАГ 2018.02.02/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2018-02-02

ТБХ /ЛХАГВА ГАРАГ 2018.01.31/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2018-01-31

ТБХ /БААСАН ГАРАГ 2017.12.22/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2018-01-25

БОХХАА,ТБХ/ Пүрэв гараг.2018.01.11/ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2018-01-11

ТБХ /ЛХАГВА ГАРАГ 2017.12.20/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2017-12-22