Өргөн мэдүүлсэн төслүүд байнгын хороодоор 2 мэдээ

Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хороо

36132

Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хороо

Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хороо

36140

Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хороо

Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, ш/у-ны байнгын хороо

38091

Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, ш/у-ны байнгын хороо

Өргөдлийн байнгын хороо

38092

Өргөдлийн байнгын хороо

Хууль зүйн байнгын хороо

38093

Хууль зүйн байнгын хороо

Төрийн байгуулалтын байнгын хороо

38094

Төрийн байгуулалтын байнгын хороо

Төсвийн байнгын хороо

38095

Төсвийн байнгын хороо

Эдийн засгийн байнгын хороо

38096

Эдийн засгийн байнгын хороо