2020 он 34 мэдээ

2020 оны хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл

Монгол Улсын Их Хурлын 8 дахь удаагийн сонгуулиар байгуулагдсан Улсын Их Хурлын анхдугаар чуулганы нэгдсэн хуралдааны тэмдэглэл /Пүрэв гараг 2020.07.09/

2020-07-09

Монгол Улсын Их Хурлын 8 дахь удаагийн сонгуулиар байгуулагдсан Улсын Их Хурлын анхдугаар чуулганы нэгдсэн хуралдааны тэмдэглэл /Лхагва гараг 2020.07.08/

2020-07-08

Монгол Улсын Их Хурлын 8 дахь удаагийн сонгуулиар байгуулагдсан Улсын Их Хурлын анхдугаар чуулганы нэгдсэн хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг 2020.07.07/

2020-07-07

Монгол Улсын Их Хурлын 8 дахь удаагийн сонгуулиар байгуулагдсан Улсын Их Хурлын анхдугаар чуулганы нэгдсэн хуралдааны тэмдэглэл /Даваа гараг 2020.07.06/

2020-07-06

Монгол Улсын Их Хурлын 8 дахь удаагийн сонгуулиар байгуулагдсан Улсын Их Хурлын анхдугаар чуулганы нэгдсэн хуралдааны тэмдэглэл /Пүрэв гараг 2020.07.02/

2020-07-02

Монгол Улсын Их Хурлын 8 дахь удаагийн сонгуулиар байгуулагдсан Улсын Их Хурлын анхдугаар чуулганы нэгдсэн хуралдааны тэмдэглэл /Лхагва гараг 2020.07.01/

2020-07-01

Монгол Улсын Их Хурлын 8 дахь удаагийн сонгуулиар байгуулагдсан Улсын Их Хурлын анхдугаар чуулганы нэгдсэн хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг 2020.06.30/

2020-06-30

2020 оны хаврын ээлжит чуулганы нэгдсэн хуралдааны тэмдэглэл /Баасан гараг 2020.05.15/

2020-05-15

2020 оны хаврын ээлжит чуулганы хуралдааны тэмдэглэл/Пүрэв гараг 2020.5.14/

2020-05-14

2020 оны хаврын ээлжит чуулганы нэгдсэн хуралдааны тэмдэглэл /Лхагва гараг 2020.05.13/

2020-05-13

2020 оны хаврын ээлжит чуулганы нэгдсэн хуралдааны тэмдэглэл /Баасан гараг 2020.05.08/

2020-05-08

2020 оны хаврын ээлжит чуулганы хуралдааны тэмдэглэл /Пүрэв гараг 2020.05.07/

2020-05-07

2020 оны хаврын ээлжит чуулганы нэгдсэн хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг 2020.05.05/

2020-05-05

2020 оны хаврын ээлжит чуулганы нэгдсэн хуралдааны тэмдэглэл /Баасан гараг 2020.05.01/

2020-05-01

2020 оны хаврын ээлжит чуулганы нэгдсэн хуралдааны тэмдэглэл /Пүрэв гараг 2020.04.30/

2020-04-30

2020 оны хаврын ээлжит чуулганы хуралдааны тэмдэглэл/Лхагва гараг 2020.04.29/

2020-04-29

2020 оны хаврын ээлжит чуулганы нэгдсэн хуралдааны тэмдэглэл /Баасан гараг 2020.04.24/

2020-04-24

2020 оны хаврын ээлжит чуулганы нэгдсэн хуралдааны тэмдэглэл /Пүрэв гараг 2020.04.23/

2020-04-23