Асуулт, асуулга 199 мэдээ

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүнээс Засгийн газрын гишүүнд тавьсан асуулт, асуулга

Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Туваанаас Эрүүл мэндийн сайдад хандан "Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын үед хандивлагч орнуудын илгээж буй хандив, тусламж хэрхэн үр ашигтай зарцуулагдаж байгаа талаар" тавьсан асуулт

2020-11-27

Улсын Их Хурлын гишүүн О.Цогтгэрэлээс "Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаар" Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдад тавьсан асуулга

2020-11-27

Улсын Их Хурлын гишүүн О.Цогтгэрэлээс "Гадаад худалдааны бодлого, зохицуулалтын талаар" Ерөнхий сайдад тавьсан асуулгын хариу

2020-11-20

Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Баярсайханаас “Монгол Улсын хэмжээнд хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн эсрэг үйлдэгдэж буй гэмт хэрэг, зөрчлийн талаар” Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдад тавьсан асуултын хариу

2020-10-22

Улсын Их Хурлын гишүүн Х.Ганхуягаас “Боловсролын салбарт хүүхэд хамгааллын тухай хуулиудын хэрэгжилтийн талаар” Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдад тавьсан асуултын хариу

2020-10-22

Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Баярсайханаас “Хүчирхийлэлд өртсөн хүүхэд, эмэгтэйчүүдэд үзүүлсэн тусламж, үйлчилгээ, осол гэмтлийн мэдээллийн талаар” Эрүүл мэндийн сайдад тавьсан асуултын хариу

2020-10-20

Улсын Их Хурлын гишүүн О.Цогтгэрэлээс "Гадаад худалдааны бодлого, зохицуулалтын талаар" Монгол Улсын Ерөнхий сайдаас асуусан асуулга

2020-10-19

Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Баярсайханаас “Хүүхдийн хүчирхийлэл, хүүхэд хамгааллын тогтолцооны талаар” Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдад тавьсан асуултын хариу

2020-10-14

Улсын Их Хурлын гишүүн Х.Ганхуягаас “Боловсролын салбарт хүүхэд хамгааллын тухай хуулиудын хэрэгжилтийн талаар” Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдад тавьсан асуулт

2020-10-08

Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Баярсайханаас “Монгол Улсын хэмжээнд хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн эсрэг үйлдэгдэж буй гэмт хэрэг, зөрчлийн талаар” Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдад тавьсан асуулт

2020-10-01

Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Баярсайханаас “Хүчирхийлэлд өртсөн хүүхэд, эмэгтэйчүүдэд үзүүлсэн тусламж, үйлчилгээ, осол гэмтлийн мэдээллийн талаар” Эрүүл мэндийн сайдад тавьсан асуулт

2020-10-01

Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Баярсайханаас “Хүүхдийн хүчирхийлэл, хүүхэд хамгааллын тогтолцооны талаар” Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдад тавьсан асуулт

2020-10-01

Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Бат-Эрдэнээс " Монгол Улсын хэмжээнд усны харилцааг зохицуулж буй хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн байдал, тэдгээрийн уялдаа холбооны талаар" МУ-ын Ерөнхий сайдад тавьсан асуулгын хариу

2020-09-24

Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Пүрэвдоржоос Мөнгөний бодлого, валютын ханш болон төсвийн алдагдлын талаар Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхэд тавьсан асуулга

2020-09-09

Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Мөнхцэцэгээс Цахим орчинд үйлдэгдсэн гэмт хэргийн нөхцөл байдлын талаар Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдад тавьсан асуултын хариу

2020-09-08

Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Бат-Эрдэнээс "Өмнөговь аймагт хэрэгжиж буй нүүрс тээврийн замын төсөл, хөтөлбөрүүд хуулийн хүрээнд хэрэгжиж байгаа эсэх талаар" МУ-ын Ерөнхий сайдад тавьсан асуулга

2020-08-28

Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Бат-Эрдэнээс " Монгол Улсын хэмжээнд усны харилцааг зохицуулж буй хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн байдал, тэдгээрийн уялдаа холбооны талаар" МУ-ын Ерөнхий сайдад тавьсан асуулга

2020-08-24

Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Бат-Эрдэнээс "Өмнөговь аймагт хууль зөрчин уул уурхайн олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж буй зарим аж ахуйн нэгжийн талаар" Монгол Улсын Ерөнхий сайдад тавьсан асуулга

2020-08-18