Төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороо 24 мэдээ

Төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороо

Төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг 2022.07.05/

2022-07-05

Төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Лхагва гараг 2022.04.27/

2022-04-27

Төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Ням гараг 2022.01.30/

2022-01-30

Төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг 2021.11.02/

2021-11-01

Төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Лхагва гараг 2021.07.07/

2021-07-07

Төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Баасан гараг 2021.07.02/

2021-07-02

Төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Баасан гараг 2020.10.30/

2020-10-30

Төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооны хуралдааны тэмдэглэл /2020.08.24.Даваа гараг/

2020-08-24

Төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооны хуралдааны тэмдэглэл /2020.08.24.Даваа гараг/

2020-08-24

Төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Лхагва гараг 2019.11.06/

2019-11-06

Төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооны хуралдааны тэмдэглэл /2019.10.03. Пүрэв гараг/

2019-10-03

Төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Лхагва гараг 2018.10.24/

2018-10-24

Төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Лхагва гараг 2018.10.17/

2018-10-17

Төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Лхагва гараг.2018.06.27/

2018-06-27

ТЗХДХ /МЯГМАР ГАРАГ 2017.11.07/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2017-11-07

ТЗХДХ /Лхагва гараг.2017,10,18/ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2017-10-11

ТЗХДХ /ЛХАГВА ГАРАГ 2017.07.05/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2017-07-05

ТЗХ ДЭД ХОРОО /МЯГМАР ГАРАГ 2017.04.11/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2017-04-11