Төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороо 15 мэдээ

Төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороо

Төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Лхагва гараг 2019.11.06/

2019-11-06

Төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооны хуралдааны тэмдэглэл /2019.10.03. Пүрэв гараг/

2019-10-03

Төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Лхагва гараг 2018.10.24/

2018-10-24

Төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Лхагва гараг 2018.10.17/

2018-10-17

Төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Лхагва гараг.2018.06.27/

2018-06-27

ТЗХДХ /МЯГМАР ГАРАГ 2017.11.07/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2017-11-07

ТЗХДХ /Лхагва гараг.2017,10,18/ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2017-10-11

ТЗХДХ /ЛХАГВА ГАРАГ 2017.07.05/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2017-07-05

ТЗХ ДЭД ХОРОО /МЯГМАР ГАРАГ 2017.04.11/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2017-04-11

ТЗХ ДЭД ХОРОО /2016.09.08. ПҮРЭВ ГАРАГ/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2016-09-08

ТЗХДХ /Лхагва гараг.2015.11.04/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2015-11-04

ТЗХДХ /МЯГМАР ГАРАГ 2015.10.27/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2015-10-27

ТЗХДХ /ПҮРЭВ ГАРАГ 2015.07.02/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2015-07-02

ТЗХ ДЭД ХОРОО /ЛХАГВА ГАРАГ 2014.05.14/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2014-05-14

Төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооны тогтоол

2013-07-19

2013 оны 7 дугаар Дугаар 01 Улаанбаатар сарын 10-ны өдөр