Цэс

Холбоо барих

Танилцуулга

Ганибалын
АМАРТҮВШИН
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ, МЭРГЭЖИЛ

1991 онд
Монгол-Оросын хамтарсан 3 дугаар дунд сургууль
1998 онд
Брюссель дахь Европын их сургууль, бизнесийн удирдлага, бакалавр
2005-2007 онд
АНУ-ын Харвардын Бизнесийн их сургууль, бизнесийн удирдлагын магистр

АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ

1998-2005 онд
ABN Amro bank, Эрсдэлийн дэд захирал
2008-2011 онд
JSC Kazcommerts bank, гүйцэтгэх захирлын тэргүүн дэд орлогч
2011-2014 онд
Тэнгэр санхүүгийн нэгдэл, ерөнхий захирал
2014-2019 онд
Хас банк, ерөнхий захирал
2019-2020 онд
Монгол Улсын Хөгжлийн банк, гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгч
2020 оноос
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

ШАГНАЛ

Банк, санхүүгийн тэргүүн ажилтан

ГАДААД ХЭЛ

Англи, Орос, Франц, Герман, Нидерланд

ЦАХИМ ШУУДАН

ЦАХИМ ХУУДАС