Contact

Upcoming events

Loading content ..

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА


Members of the Parliament of Mongolia

Standing Committees

Байнгын хороо нь Улсын Их Хурлын нэгдсэн чуулганаар хэлэлцэх асуудлыг урьдчилан хэлэлцдэг, тодорхой хүрээний асуудлаар санал боловсруулдаг нэгж юм. Байнгын хороод нь дагнан чиглэсэн асуудалынхаа дагуу хууль болон УИХ-ын бусад шийдвэрийг хэлэлцэхийн зэрэгцээ олон нийтээс тухайн Байнгын хорооны үйл ажиллагаанд хамрагдах хүсэлт, шаардлагыг хэлэлцэх, хариу өгөх үүргийг хүлээдэг.
Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хороо

Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хороо

Visit
Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хороо

Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хороо

Visit
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хороо

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хороо

Visit
Ёс зүй, сахилга хариуцлагын байнгын хороо

Ёс зүй, сахилга хариуцлагын байнгын хороо

Visit
Инновац, цахим бодлогын байнгын хороо

Инновац, цахим бодлогын байнгын хороо

Visit
Нийгмийн бодлогын байнгын хороо

Нийгмийн бодлогын байнгын хороо

Visit
Төрийн байгуулалтын байнгын хороо

Төрийн байгуулалтын байнгын хороо

Visit
Төсвийн байнгын хороо

Төсвийн байнгын хороо

Visit
Үйлдвэржилтийн бодлогын байнгын хороо

Үйлдвэржилтийн бодлогын байнгын хороо

Visit
Хууль зүйн байнгын хороо

Хууль зүйн байнгын хороо

Visit
Эдийн засгийн байнгын хороо

Эдийн засгийн байнгын хороо

Visit

Contact

Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.