Цэс

Холбоо барих

Танилцуулга

Тилеуханы
АУБАКИР
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ, МЭРГЭЖИЛ

1992 онд
Сэлэнгэ аймгийн Цагааннуур сумын 10 жилийн дунд сургууль
2000 онд
“Отгонтэнгэр” дээд сургууль, олон улсын эрх зүйч

АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ

2000-2005 онд
Сэлэнгэ аймгийн “Сэлэнгэ тариа” ХХК-ийн дэд захирал
2006-2015 онд
“Тариан цацал” ХХК-ийн захирал
2015-2016 онд
Гаалийн ерөнхий газрын Дотоод аудит, мониторин-гийн газрын дарга
2017-2019 онд
Гаалийн ерөнхий газрын харьяа Буянт-Ухаа дахь гаалийн газрын орлогч дарга
2008-2015 онд
Баян-Өлгий аймгийн НАМЗХ-ны дарга
2020 оноос
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

ШАГНАЛ

ГАДААД ХЭЛ

Герман, Орос

ЦАХИМ ШУУДАН

ЦАХИМ ХУУДАС