Цэс

Холбоо барих

Танилцуулга

Хишгээгийн
Нямбаатар
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ, МЭРГЭЖИЛ

1996 онд
48 дугаар дунд сургууль
2000 онд
Орхон их сургууль, эрх зүйч /Бакалавр/
2002 онд
Орхон их сургууль, Боловсрол судлалын магистр
2008 онд
Цагдаагийн академи, /Хууль сахиулахын Их сургууль/ Хууль зүйн ухааны магистр
2012 онд
Удирдлагын Академи, Төрийн удирдлагын докторант
2017 онд
Хууль сахиулахын Их сургууль, Хууль зүйн ухааны докторант

АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ

2000-2007 онд
Орхон их сургуульд багш
2005-2009 онд
Монголын өмгөөлөгчдийн холбоонд өмгөөлөгч
2009 онд
Сонгинохайрхан дүүргийн хуулийн зөвлөх
2009-2012 онд
Сонгинохайрхан дүүргийн Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтсийн дарга
2012-2016 онд
Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн тэргүүлэгчдийн хурлын дарга
2016-2020 онд
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
2019-2020 онд
Монгол Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны дарга
2020-2023 онд
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
2020-2023 онд
Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд

ШАГНАЛ

2011 онд
Ардын хувьсгалын 90 жилийн ойн медаль
2011 онд
Хөдөлмөрийн хүндэт медаль

ГАДААД ХЭЛ

ЦАХИМ ШУУДАН

ЦАХИМ ХУУДАС