Цэс

Холбоо барих

Танилцуулга

Батмөнхийн
Батцэцэг
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ, МЭРГЭЖИЛ

АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ

2024 оноос
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
2024 оноос
Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн, Гадаад харилцааны сайд

ШАГНАЛ

ГАДААД ХЭЛ

ЦАХИМ ШУУДАН

ЦАХИМ ХУУДАС