Цэс

Холбоо барих

Танилцуулга

Баярмагнайн
Баярбаатар
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, Монгол Улсын Их Хурлын Ёс зүй, дэгийн байнгын хорооны дарга

ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ, МЭРГЭЖИЛ

АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ

2024 оноос
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
2024 оноос
Монгол Улсын Их хурлын Ёс зүй, дэгийн байнгын хорооны дарга

ШАГНАЛ

ГАДААД ХЭЛ

ЦАХИМ ШУУДАН

ЦАХИМ ХУУДАС