Цэс

Холбоо барих

Танилцуулга

Чинбатын
Номин
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ, МЭРГЭЖИЛ

АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ

2024 оноос
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
2024 оноос
Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн, Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын сайд

ШАГНАЛ

ГАДААД ХЭЛ

ЦАХИМ ШУУДАН

ЦАХИМ ХУУДАС