Цэс

Холбоо барих

Танилцуулга

Буяагийн
Тулга
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ, МЭРГЭЖИЛ

АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ

2024 оноос
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
2024 оноос
Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн, Монгол Улсын сайд, Боомтын сэргэлтийн Үндэсний хорооны дарга

ШАГНАЛ

ГАДААД ХЭЛ

ЦАХИМ ШУУДАН

ЦАХИМ ХУУДАС